Edukácia

Naša materská škola je plnohodnotné predškolské zariadenie, ktoré vzdeláva v súlade so štandardmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky a tiež v súlade so štátnym výchovno-vzdelávacím programom. 

Vo výučbe anglického jazyka spolupracujeme so skúseným anglickým lektorom, ktorý učí deti angličtinu 15 rokov.

Používame Cambridgeské a Oxfordské učebnice Cookie and Friends a Happy House. Taktiež využívame Croco pen- interaktívnu prácu s učebnicami a Helen Doron Early english. Učebnice sú určené deťom predškolského veku na výučbu anglického jazyka.

Ďalšou zaujímavou didaktickou pomôckou je LOGICO PRIMO – inovačný učebný systém s možnosťou vlastnej kontroly a následnej opravy pri plnení zábavných úloh.

Denný program:

7:00 –   9:00 Ranné hry
9:00 –   9:30 Desiata
9:30 – 10:00 Ranné cvičenie
10:00 – 10:30 Ranný kruh
10:30 – 11:00 Hlavná aktivita
11:00 – 12:00 Pobyt vonku
12:00 – 12:45 Obed
12:45 – 14:30 Spánok
14:30 – 15:00 Olovrant
15:00 – 16:00 Krúžok
16:00 – 18:00
Pobyt vonku

 
Naše priestory
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1