Dramatický krúžok

Dramatická výchova je zameraná na osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa prostredníctvom prvkov a postupov dramatického umenia. Využíva predovšetkým dramatickú improvizáciu, ktorá je založená na ľudskej schopnosti konať v navodených situáciách tak, akoby boli skutočné.

V dramatických hrách dostávajú deti príležitosť zažiť situácie, s ktorými sa môžu v živote skutočne stretnúť a ktoré si tak môžu dopredu preskúmať a pripraviť sa na ne, s možnosťou dej v hre znovu opakovať, vyskúšať rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najlepšie. Majú možnosť skúsiť si aj rolu niekoho iného a pozrieť sa na problém jeho očami. To im dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok a názorov.

Dramatická výchova môže svojimi hernými postupmi v nižších ročníkoch pomôcť pri adaptácii dieťaťa na nové škôlkarské prostredie – pri jeho zaradení do skupiny, pri budovaní skupinovej integrity, pravidiel i zásad skupinovej spolupráce.

- hry a cvičenia rozvíjajúce uvoľnenie a schopnosť koncentrácie a prenášanie pozornosti,

- hry a cvičenia rozvíjajúce rytmické cítenie a dynamiku,

- hry a cvičenia, v ktorých sa prehlbuje zmyslové vnímanie vrátane priestorového vnímania a všestranne sa rozvíja schopnosť  objavovať seba samého i okolitý svet,

- hry a cvičenia, ktoré uvoľňujú predstavivosť, obrazotvornosť a fantáziu, rozvíjajú a upevňujú pamäť,

- hry a cvičenia prehlbujúce a obohacujúce pohybové zručnosti,

- hry a cvičenia rozvíjajúce pamäť, rečové zručnosti (kultúra a technika reči), predovšetkým schopnosti komunikovať slovom.

 


Ďalšie krúžky:

Animoterapia - Koníky pre MŠ, Flauta, Tanečný folklórny súbor, Šikovné ruky – arteterapia, Športový krúžok

 
Naše priestory
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1