Šikovné ruky- arte terapia

Na krúžku „šikovných rúk“ sa naše deti prostredníctvom arteterapie naučia množstvo zaujímavých výtvarných techník.Cieľom arteterapie je hlavne budovanie komunikácie, kreativity a spontánnosti, na čo využívame všetky formy výtvarného umenia.

Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.

Cieľom arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo, ale rozvíjať tvorivosť a spontánny prejav detí, komunikovať neverbálnymi cestami. Každé dieťa, bez ohľadu na nadanie a predchádzajúce skúsenosti, je schopné vytvárať zmysluplné výtvarné diela.

Náš krúžok šikovných rúk slúži na odbúravanie napätia, úzkosti a strachu, podporuje sebavedomie, umožňuje uvoľnenie a vyjadrenie emócií, prispieva k porozumeniu seba i ostatných.

Ďalšie krúžky:

Animoterapia - Koníky pre MŠ, Flauta, Tanečný folklórny súborDramatický krúžok, Športový krúžok

 
Naše priestory
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1