Oznam o zápise detí do MŠ na školský rok 2024/2025


Milí rodičia,


prihlasovanie detí do SMŠ Hrášok Rovinka na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 9.5.2024 až 15.5.2024.


Prihlášku je možné podať formou vyplneného tlačiva prihlášky osobne v materskej škole, e-mailom ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) alebo poštou. Najneskorší termín podania prihlášky: do 15.05.2024 (vrátane). Tlačivo prihlášky je k dispozícii na webovej stránke materskej školy v sekcii Dokumenty (www.skolkahrasok.sk).


Podrobnejšie informácie o zápise budú prezentované na Dni otvorených dverí Súkromnej materskej školy Hrášok, ktorý sa uskutoční dňa 9.5.2024 od 16.00 hod. v priestoroch SMŠ Hrášok Rovinka (Slivková 18, 900 41  Rovinka).

 


Dátum zverejnenia informácie: 29.04.2024

 
Naše priestory
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1