Oznam o zápise detí do MŠ na školský rok 2023/2024


Milí rodičia,


prihlasovanie detí do SMŠ Hrášok Rovinka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 15.5.2023 až 19.5.2023.


Prihlášku je možné podať formou vyplneného tlačiva prihlášky osobne v materskej škole, e-mailom ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) alebo poštou. Najneskorší termín podania prihlášky: do 19.05.2023 (vrátane). Tlačivo prihlášky je k dispozícii na webovej stránke materskej školy v sekcii Dokumenty (www.skolkahrasok.sk).


Podrobnejšie informácie o zápise budú prezentované na Dni otvorených dverí Súkromnej materskej školy Hrášok, ktorý sa uskutoční dňa 10.5.2023 od 15.30 hod. v priestoroch SMŠ Hrášok Rovinka (Rovinka 1330, 900 41  Rovinka).

 


Dátum zverejnenia informácie: 03.05.2023

 
Naše priestory
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1